SAĞLIK HUKUKUNDA ARABULUCULUK

Ülkemizde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanması ile hukuk sistemimize dahil olan arabuluculuk, bu konuda eğitim alarak uzmanlaşmış, tarafsız, bağımsız arabulucular tarafından çeşitli müzakere yöntemleri kullanılarak yürütülen ve tarafların iradeleri ile uyuşmazlığı çözmelerini hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözme yöntemidir.

2018 yılında İşçi İşveren Uyuşmazlıkları, 2019 yılında Ticari Uyuşmazlıklar ve 28/07/2020 tarihi itibariyle de Tüketici Uyuşmazlıklarında, dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Genel olarak hastanın aydınlatılmamasından, tıbbi uygulama hatası yani malpraktisten, sağlık hizmeti veren kuruluşların hizmeti alanlardan talep edilecekleri maddi ve manevi tazminatlardan kaynaklanan sağlık hukuku uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişli olmakla bu tür uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlığı kapsamında yer aldığından, bunlardan doğan maddi ve manevi tazminat talepleri de 28/07/2020 tarihi itibari ile dava şartı kapsamına alınmıştır.

Sağlık Hukukundan doğan uyuşmazlık sebebi ile açılacak davalardan önce arabuluculuğa başvuruda taraflardan birinin seçeceği arabulucuyu diğer tarafın kabul etmesi halinde ihtiyari arabuluculuk süreci başlayacaktır. Bu halde sürecin anlaşma ile sonuçlanması halinde arabulucu UYAP üzerinden açacağı dosyaya verilen ihtiyari dosya numarası üzerinden süreci sonlandırır. Sürecin anlaşmama olarak sonuçlanması halinde ise tarafların ve arabulucunun imzaladığı arabulucu belirleme tutanağı taraflar ya da arabulucu tarafından büroya teslim edilerek dosyanın seçilen arabulucuya atanması sağlanır. Dosya seçilen arabulucuya atandıktan sonra arabulucu UYAP üzerinden açılan dava şartı arabuluculuk dosyasına anlaşmama şeklinde düzenlenen son tutanağı ekleyerek dosyayı kapatır ve dava şartı yerine getirilmiş olur.

Sağlık Hukukundan doğan uyuşmazlık sebebi ile açılacak davalardan önce arabuluculuğa bürodan başvurulması halinde ise yetkili olduğu öne sürülen büroya komisyon tarafından gönderilmiş listeden bir arabulucu görevlendirilir. Görevlendirilen arabulucu süreci yürütür ve neticeyi son tutanağa bağlar.

Her iki halde de arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesi ilam niteliğinden belge hükmünde olup, icra edilebilirlik şerhi alındıktan sonra cebri icraya konu edilebileceği gibi anlaşmama halinde düzenlenen son tutanak ile dava şartı yerine getirilmiş olacaktır.

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sağlık Hukukunda arabuluculuğun Tüketici Uyuşmazlığı kapsamında dava şartı kapsamına alınmasının yanı sıra halihazırda Sağlık Hukuku başlı başına bir uzmanlık alanı olarak belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından uzmanlık eğitimi alan arabulucular Sağlık Hukukunda Uzman Arabulucu unvanını kazanacak olup, Bakanlık tarafından belirlenecek olan tarihten itibaren Sağlık Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, başvurular doğrudan uzman arabuluculara atanacaktır.

Detay Arabuluculuk Merkezi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön