Arabuluculukta Yetki

Arabuluculuk başvurusu karşı tarafın, karşı tarafta birden fazla kişi var ise bunlardan birinin bulunduğu yer veya işin yapıldığı yerdeki (davanın esasına bakmakla yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki) arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu işle yetkilendirilmiş yazı işleri müdürlüğüne yapılır. (6325 S.K. md.18A/4)

Başvurucunun arabuluculuk başvurusu yapması üzerine, arabuluculuk bürosu, başvurucunun talep ettiği yetki alanından bir arabulucuya dosyayı atar. Arabuluculuk bürosu, başvurucunun yetkiye ilişkin talebi ile bağlıdır.

Arabuluculukta Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Arabulucunun taraflara ulaşması ve uyuşmazlık hakkında bilgi vermesinin akabinde, arabuluculuk başvurusunun yetkili büroya yapılmadığı iddiasında bulunan taraf yetki itirazını en geç ilk toplantıda, sebeplerini de belirtmek ve yetkiye ilişkin dayanak belgeleri sunmak sureti ile arabulucuya yazılı olarak bildirir.

Arabuluculukta Yetki İtirazı Yapıldıktan Sonra Süreç Nasıl Devam Eder?

Arabulucu, başvurunun yetkili arabuluculuk bürosuna yapılıp yapılmadığını inceleme yetkisine sahip değildir. Kendisine yetki itirazında bulunulan arabulucu, derhal, tarafın yetki itirazını ve ekindeki belgeleri bir üst yazı ile arabuluculuk bürosuna gönderir. Arabuluculuk bürosu yetki itirazını, incelenmek üzere sulh hukuk mahkemesine gönderir ve mahkeme harca tabi olmaksızın yapacağı inceleme sonucunda en geç bir hafta içinde yetkili büroya ilişkin vereceği kararı taraflara tebliğ eder. (6325 S.K. md.18A/8)

Mahkemenin yetki itirazını reddetmesi durumunda, aynı arabulucu yeniden görevlendirilir. Bu halde uyuşmazlığın çözümü için kanunda öngörülen süreler yeni görevlendirme tarihinden itibaren başlar.

Mahkemenin yetki itirazını kabul etmesi halinde ise kararın taraflara tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulmalıdır.

İhtiyari Arabuluculukta Yetki Kuralı Geçerli midir?

Yukarıda yer verdiğimiz bilgiler başvurucunun arabuluculuk bürosundan bir arabulucu görevlendirilmesini talep etmesi halinde söz konusu olacaktır. Diğer yandan tarafların seçtiği bir arabulucu olması halinde, taraflar ve arabulucu arasından imzalanan arabulucu belirleme tutanağı büroya sunulmak sureti ile tarafların seçtiği arabulucu görevlendirilecek olup bu halde tarafların ortak iradesi söz konusu olduğundan yetki aranmayacaktır.

Arabuluculuk ile ilgili tüm sorularınız için Detay Arabuluculuk Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Detay Arabuluculuk Merkezi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön