İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçe Örneği

………………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI     :

ADRES      :

DAVALI    :

ADRES      :

TALEP       : İcra edilebilirlik şerhi verilmesi hakkındadır.

TALEP TARİHİ   :

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkil …………………… ile ……………………… arasında hukuka uygun olarak arabulucu eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde ekte bulunan arabuluculuk anlaşma tutanağı tanzim edilmiştir. Tutanak hukuka uygun olarak yetkili arabulucu eşliğinde ve üzerinde tasarrufu mümkün işçilik alacağı hususunda tanzim edilmiştir.

Ancak …………….. tarafından anlaşılan ………..…. tutarındaki ödeme zamanında yapılmamış olduğundan anlaşma belgesini ile ilamlı icra yapılması gerekmektedir.

6325 sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yukarıda hukuka uygunluğunu izah ettiğimiz arabuluculuk tutanağı için Sayın Mahkemenizden icra edilebilirlik şerhi talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİL : Arabuluculuk tutanağı ve arabuluculuk dosyası

HUKUKİ SEBEPLER   : 6325 Sayılı HUAK, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve sair mevzuat.

NETİCE –İ TALEP       : Yukarıda izah edilen sebeplerle sayın mahkemenizden ekteki arabuluculuk anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                            DAVACI VEKİLİ

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön