Arabuluculuk Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Nasıl Alınır?

Arabuluculuk ülkemizde 2012 yılından beri uygulama alanı bulmaktadır. Arabuluculuk sürecinde amaç tarafların ortak menfaatini karşılayan bir çözüm ile uyuşmazlığı hızlı ve daha az masraf ile sonlandırmaktır.

Taraflar uyuşmazlık üzerinde bir çözüm ürettiklerinde bu konuda bir ANLAŞMA BELGESİ düzenlenir. Bu düzenlenen anlaşma belgesi mahkeme hükmü niteliğindedir ve icrası mümkündür.

Amaç anlaşma belgesinde belirtilen süreler içinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinin kararlaştırılmasıdır. Taraflar yükümlülüklerini yerine getirir ise anlaşma belgesi amacına ulaşmış olur. Ancak belirlenen süreler içinde anlaşma belgesinde yer alan yükümlülükler yerine getirilmez, ödemeler yapılmaz ise o zaman Anlaşma Belgesinin icraya konulması gerekir.

Başvurucu, başvurucu vekili, karşı taraf, karşı taraf vekili  ve arabulucu tarafından imzalanmış ANLAŞMA BELGESİ doğrudan icraya konulabilir niteliktedir. Ancak taraf ve ya vekillerin birinin imzası olmadığında Anlaşma Belgesinin icraya konu edilebilmesi için yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınması gerekmektedir.

İcra Edilebilirlik Şerhi Hangi Mahkemeden İstenir?

Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi alınması gerektiğinde yetkili ve görevli mahkeme arabulucunun görev yeri Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yani hangi komisyondan arabulucu görevlendirilmiş ise o yer Sulh Hukuk Mahkemesine icra edilebilirlik şerhi talepli dilekçe ile müracaat etmek gerekmektedir.

İcra edilebilirlik şerhi dava dilekçesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

İcra Edilebilirlik Şerhi Ne Kadar Sürede Verilir?

Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davayı hakim dosya üzerinden inceleyip bir iki hafta içinde karara bağlar. Genel olarak bir duruşma açılması gerekmez ancak aile hukuka ilişkin bir konu var ise hakim duruşma açarak karar verebilir.

İcra Edilebilirlik İncelemesinde Nelere Bakılır?

Hakim Anlaşma Belgesinde iki konuyu inceler:

  1. Anlaşma Belgesi içeriği cebri icraya elverişli mi?
  2. Anlaşma konusu arabuluculuğa elverişli mi?

Bu iki konuyu inceleyip uygunsa icra edilebilirlik şerhi talebi kabul edilir, bu iki şartın biri yoksa talep reddedilecektir.

İcra Edilebilirlik Şerhi Başvurusu Harca Tabi Midir?

Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi çekişmesiz yargı işidir. Dilekçe ile Esas dava olarak tevzi edilir ve başvurma harcı, peşin harç, vekalet harcı, gider avansı gibi kalemler tahsil edilir. Dava dosya üzerinden karara bağlanıp kesinleştiğinde artan gider avansının iadesi mümkündür.

İcra Edilebilirlik Şerhi Alınması Zorunlu Mudur?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Anlaşma Belgesinde tüm tarafların yani;

  • Başvurucunun,
  • Başvurucu vekilinin,
  • Karşı tarafın,
  • Karşı taraf vekilinin,
  • Arabulucunun imzaları var ise anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine gerek olmayıp doğrudan ilamlı icraya konu edilebilir.

Arabuluculuk süreçleri ile ilgili detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Detay Arabuluculuk Merkezi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön