Arabuluculuk Toplantısına Kimler Katılabilir?

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

Uygulamada, işçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin görüşmelere şirkette SGK’lı olarak çalışan ve şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalı belge ile yetkilendirilen kişiler de katılabilmektedir.

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.

Detay Arabuluculuk Merkezi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön